Ressursmateriell: Prosessutvikling

På denne siden kan du laste ned tilleggsmateriell til læreboken Prosessutvikling, Håndbok i modellering og analyse av prosesser, 2. utgave av Jon Iden.

Her finner du blant annet dokumentmaler (mal for implementeringsplan, kartleggingsrapport, kravspesifikasjon osv.), prosessmodeller (modell for endringsstyring, kapasitetsstyring osv.), og to PP-presentasjoner (av RIS-metoden og RIS-teknikken).

Last ned filer